top of page

Ayna Ayna Söyle Bana
Sevgi Dili Atölyeleri

Kendi gücünü eline almak
isteyenlerin buluşmanoktası

Fatoş Somsa Ayna Ayna Söyle Bana_edited.png

+1000 Katılımcı
35 Atölye

NEDEN AYNA AYNA SÖYLE BANA?

İnsanın hayattaki temel motivasyonu kendini tamamlamak. Aslında herkes, hepimiz hayata eşit kaynakla doğarız. Ama sonra bir şeyler olur ve o kaynakların bazılarını unuturuz. Gestalt Psikolojisinin bunu çok iyi anlatan bir piyano metaforu var.

     Bu metafor der ki; bir piyanoda 88 tuş vardır. Herkes 88 tuşla doğar, ancak kimse hayatı sahip olduğu 88 tuşu kullanarak yaşamaz. Bunun nedeni, büyürken sosyalizasyon sürecinde öğrendiklerimiz, bize öğretilenlerdir. İçinde doğup büyüdüğümüz ailede, hayatı hangi tuşlarla yaşanacağı bize öğretilir. ''Ayıptır, yasaktır, günahtır, yapamazsın, kadınsın, erkeksin'' söylemleriyle sonunda hepimiz, sahip olduğumuz 88 tuşun sadece 30-35'ini kullanır hale geliyoruz. Bu 30-35 tuş, bizi belirli bir yaşa kadar idare eder. Ancak sonrasında, bu tuşlar deneyimlerimizi anlamlandırmakta yetersiz kalır. Giderek daha rahatsız, daha memnuniyetsiz oluruz.

    Bu memnuniyetsizliğimizi giderme çabasıyla bir sürü yol deneriz.  Sık sık alışveriş yapmak, alkol, sigara, internet, yemek gibi geçici ikame tatminler en sık rastlananlar arasındadır. Neyi ne kadar denersek deneyelim yine de memnuniyetsizliğimizi bir türlü gideremeyiz. Çünkü, aslında ihtiyacımız, barındırmakta olduğumuz, ancak henüz kullanmadığımız tuşlarla temas etmek, gündelik yaşantımıza o tuşları da dahil edebilmektir.

     Bu nedenle biz Ayna Ayna Söyle Bana Sevgi Dili Atölyelerinde  kendi kapadığımız tuşları görmek, tanımak, onlarla tekrar tanışmak, barışmak  ve tekrar bir bütün olmak için  birbirimize ayna olalım istedik. İşte bu nedenle adına ''Ayna Ayna Söyle Bana'' dedik.

Gestalt Psikoloji ve Şiddetsiz İletişim Metodolojileriyle hazırlanan

deneyimlerle faydası ispatlanmış ''Sevgi Dili'' atölyelerinin kazanımların bazıları şunlardır;

     İçsel İletişim

 • Yargı ve yorumlar dünyasından sıyrılarak olanı olduğu gibi görür

 • Duygu ve ihtiyaçlarınızın farkına varır

 • İhtiyaçlarınızla, stratejilerinizi birbirinden ayırabilir

 • Duygu ve ihtiyaçlarınızı sorumluluğunu alır

 • Empati yeteneğinizi geliştirir

 • Eylemlerinizin ardındaki ihtiyaçları fark eder

 • Öfke, utanç, suçluluk gibi zorlu duygularınızı dönüştürür

 • Duygusal dayanıklılığınızı güçlendirir

 • İçsel ve dışsal kaynaklarınızı fark eder

 • İçsel huzuru sağlar

 • Kendi gücünüzü elinize alırsınız

Müşteri İlişkileri 

 • Müşteri şikayetlerini en etkili şekilde yönetir

 • Söylenenin yanında söylenmeyeni de duyar

 • Müşteri ihtiyaçlarını daha derinden analiz eder

 • Ürün ve hizmetlerinizi sunarken etkinizi artırır

 • Sadık müşteri portföyünüzü geliştirirsiniz

 Kişisel İlişkiler ve İş İlişkileri

 • Duygu ve ihtiyaçlarınızı ifade eder

 • İsteklerinizi kolaylıkla  dillendirmenin formülünü öğrenir

 • ''Hayır'' diyebilmenizi sağlar

 • Kişisel sınırlarınızı korur

 • Söylenenin ardındaki ihtiyaçları yani söylenmeyeni duyar

 • Herkesin kazandığı derin ve güçlü ilişkiler kurar

 • Kendinizle ve çevrenizle bağlantınızı güçlendirirsiniz

Yöneticilik & Liderlik

 • Ekinizle bağlantınızı güçlendirir

 • Ekibinizin motivasyonlarını yüksek tutabilir

 • Anlaşmazlıklara hızlıca çözüm geliştirir

 • Stres seviyenizi düşürür

 • Zaman kaybını önler

 • İş verimliliğini artırırsınız

Atölyelerimiz 

Sevgi Dilinin Anahtarı Nerede?
Bu eğitim/atölye çalışması ile ‘’Şiddetsiz İletişim’’in 4 adımı ile yargı ve yorumlara girmeden, duygularımızı
sahiplenerek, ihtiyaçlarımızı görerek, ricamızı dile getirerek kendimizi ifade etmemiz hedeflenmektedir.


1.Oturum: Çakal ve Zürafa İle Tanışma
Bizi engelleyen ve zora sokan yanımız ve şefkatli dille konuşup çözüm getirebilen yanımızla tanışıp, yargıdan
uzak, gözlem dilinden konuşmaya başlayacağız.
2.Oturum: Olanı Olduğu Gibi Görme
Duygularımızı fark ederek, sorumluluğunu alarak, iyi-kötü diye ayırmadan sahiplenip, işaret ettiklerini görmeye
başlayacağız.
3.Oturum: Duygular ve İhtiyaçlar Dile Gelince
Duygularımızın işaret ettiği karşılanan ve karşılanmayan ihtiyaçlarımızla buluşacağız.
4.Oturum: 4 Adımda Sevgi Dili
Ricamızı da dile getirmenin yollarını öğrenerek, 4 adımda (gözlem, duygu, ihtiyaç, rica) sevgi dilinin anahtarını keşfedeceğiz.

Atölye sonrasında katılımcıların gözlem, duygu ve ihtiyaç farkındalığı geliştirmeleri, kendilerinin ve karşılarındakilerin ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla ricalarını dile getirerek eylem adımına geçecek beceriyi geliştirmeleri beklenmektedir.

Duygusal Dayanıklılığım Nerede? 

Bu eğitim/atölye çalışması ile ‘’hayatta yolunda gitmeyen şeylerle karşılaştığımızda güçlü olma ve ayakta kalma becerisi’’ olarak tanımlayabileceğimiz ‘’Duygusal Dayanıklılık’’ kaslarımızı güçlendirme konusunda gelişim hedeflenmektedir.

1.Oturum: Şimdi ve Burada Nasılım?

Kendimizle karşılaşma yolculuğumuzda duygularımızla tanışacak, onlarla olan bağımıza bakacağız.

2.Oturum: İhtiyaçlarımı Fark Ediyorum

Duygularımızın işaret ettiği ihtiyaçlarımızı fark edecek, bize ne söylediğine bakacağız.

3.Oturum: Kendimden Taleplerim ve Ricalarım

Davranışlarımızın ardındaki enerjiyi fark edecek, seçimlerimizle buluşacağız.

4.Oturum: Kendime Empati ve Takdir

Başkasından beklemeden önce kendimizi takdir etmenin gücünü fark edeceğiz.

Atölye sonrasında katılımcıların kendileriyle bağlantısını güçlendirmek, kendilerinin ve çevrelerinde iletişim içinde oldukları kişilerin derinlerdeki ihtiyaçlarını duyabilecek beceriler geliştirmeye adım atmaları beklenmektedir.

İletişimde Panzehirim Nerede?

Bu eğitim/atölye çalışması ile kendimizle ve çevremizle olan iletişimimizde bizi nelerin, nasıl zehirlediğini anlamak, kendi panzehirlerimizi nasıl yaratabileceğimizin farkına varma konusunda gelişim hedeflenmektedir.
1.Oturum: Gönülden Alma, Gönülden Verme
Gönülden alıp, gönülden vermekten bizi alıkoyanlara bakarak, istek enerjisiyle hayatımızı zenginleştirmenin gücünü keşfedeceğiz.
2.Oturum: Valizimde Neler Var?
Valizimizde taşıdığımız düşünce, inanç ve değer yargılarımıza bakacak, değişim için neye ihtiyacımız olduğuna karar vereceğiz.
3.Oturum: Çakallarım Konuşunca
İletişimimizde ilişkiyi zehirleyen yaklaşımları fark edip, seçimlerimizi yapacağız.
4.Oturum: 4 Kulaklı İletişim
İç seslerimizle tanışacak, onları ihtiyaçlarımızla buluşturacağız.

Atölye sonrasında katılımcıların kendileriyle ve çevreleriyle ilişkilerinde şefkatli iletişimde kendilerini engelleyen alışkanlıklarını fark ederek, bu alışkanlıklar yerine kendilerine hizmet eden, ihtiyaçlarını karşılayacak olanları koyabilmeleri yönünde beceri geliştirmeleri beklenmektedir.

Zorlu Duyguların Çözümü Nerede?

Bu eğitim/atölye çalışması ile ‘’öfke, utanç, suçluluk’’ gibi bizi en çok zorlayan duygularımıza bakıp, onların altında yatan karşılanan ve karşılanmayan ihtiyaçlarımızı keşfetmemiz hedeflenmektedir.

1.Oturum: Öfke

Öfkemizin altındaki duygularla tanışıp, öfkemizi ihtiyaca çevirmenin yollarını öğreneceğiz.

2.Oturum: Utanç 

Utancı yaratan kalıplarımızı keşfederek sebeplerini ve bu duygunun altında yatan kazançlarımızı görerek gerçek ihtiyaçlarımızla buluşacağız.

3.Oturum: Suçluluk

Suçluluğumuzun altındaki ihtiyaçlarımızı keşfederek, kabul edip, neye hizmet ettiğini fark edeceğiz.

4.Oturum: Şefkat

Zorlu duygularımızın gelme sebebini anlayarak, onlarla barışma yolunda adımlar atarak kendi gücümüzün fakına varacağız.

Atölye  sonrasında katılımcıların bu zorlayıcı duyguların işaret ettikleri ihtiyaçlara kulak vererek, bu duyguları dönüştürme yolunda adımlar atıp, kendilerine şefkat geliştirecek yeni çözümler yaratma yolunda beceriler geliştirmeleri beklenmektedir.

Şefkatin Gücü Nerede? 

Bu eğitim/atölye çalışması ile ‘’kendimizin ve başkalarının çektiği acılara olan açıklığımız ve acılarımızı azaltmak için oluşturduğumuz motivasyon’’ olarak tanımlayabileceğimiz ‘’Şefkat’’ kaslarımızı güçlendirme konusunda gelişim hedeflenmektedir. 

1.Oturum: Şefkatle Tanışma

Şefkatin gerçek anlamını ve şefkatle yola çıkmanın bize nasıl hizmet ettiğini öğreneceğiz.

2.Oturum: Öz Şefkat 

Kendi kendimize nezaketle yaklaşmanın zorlu durumlar ve duygulardan çıkışımızı kolaylaştırmasının yollarını keşfedeceğiz.

3.Oturum: Şefkati Almak ve Vermek 

Şefkati almaya izin vererek ve şefkat vermenin yolunu açarak buluşacağımız ihtiyaçlarımızı fark edeceğiz.

4.Oturum: Şefkatle Büyümek 

Şefkatin önündeki engellerimizi görerek hayatımıza dahil etmenin yollarını bulacağız.

Eğitim sonrasında katılımcıların yaşadıkları zorlu süreçler sırasında ve sonrasında kendilerine ve başkalarına şefkat verme ve kendilerine verilen şefkati alabilme konusunda beceri geliştirmeleri beklenmektedir

Kendi Gücüm Elimde 

Bu eğitim/atölye çalışması ile ‘’ihtiyaçları karşılamak üzere kaynakları harekete geçirme kapasitesi’’ olan gücümüzle buluşma ve gücümüzü kendimize hizmet eder şekilde kullanma konusunda gelişim hedeflenmektedir.

1.Oturum: Gücü Birlikte Kullanmak 

Alışılanın aksine gücü üstüne kullanmak yerine, gücü paylaşarak, birlikte kullanmanın yollarına bakacağız.

2.Oturum: Kaynaklarımızla Buluşmak 

Gücümüzle buluşmamıza aracılık edecek olan iç ve dış kaynaklarımızı keşfedeceğiz.

3.Oturum: Sorumluluğu Ele Almak 

Kendi duygu ve ihtiyaçlarımızın sorumluluğunu alarak yola çıkacağız.

4.Oturum: ‘’Hayır’’ ile Barışmak 

‘’Hayır’’ duymanın ve ‘’Hayır’’ demenin getirdiği olasılıklarla buluşarak, ihtiyaçlarımıza kavuşacağız.

 

Atölye sonrasında katılımcıların kendi güçlerinin farkına varmaları, geliştirmek üzere adım atmaları ve kendi yaşamlarının sorumluluğunu ele almaları konusunda beceri geliştirmeleri beklenmektedir.

 • Bütün atölyeler birbirinden bağımsız aynı zamanda birbirini tamamlayan çalışmalardır. 

 • Her bir oturum 150 dk sürmektekdir.

 • Çalışmalarımızda  Şiddetsiz İletişim ve Gestalt Psikolojisi metodları uygulanmaktadır.

 

Kolaylaştırıcılar

Ayşenur Tarazoğlu, Örgütsel Psikolog, Profesyonel Koç, Eğitmen

Fatoş Somsa, Kariyer Danışmanı, Eğitmen

 

Katılımcılarımız Ne Dedi?

 

Memmune Atalay/Avukat

Cebime pek çok şeyle birlikte dört adımı alıp gidiyorum. Bu dört adımı hayatıma katmaya başladım, bununla birlikte, duygularımı ihtiyaçlarımı daha net görebildim, adlandırdım, sahip çıktım ve dillendirdim. Buda benim iletişimimi, ilişkilerimi, bütününde yaşamımı çok kolaylaştırdı.

 

Dilek Arüv/Okul Müdüresi

“Ayna Ayna Söyle Bana” Sevgi Dili Atölyeleri ile mart ayında tanıştım. Başladığımda hayır demekte, kendimi ifade etmekte zorlanırken zamanla daha kolay hayır diyebilmeyi, başlarının hayırını duyabilmeyi ve kendimi çok daha net bir şekilde ifade edebilmeyi öğrendim. Şimdi önyargılardan uzak olmaya çalışıyorum, kişisel algılamadığım için savunmaya geçmiyorum. ​Olanı olduğu gibi görmek, farklı bakış açıları kazanmak ve duygu ve ihtiyaçlarımı fark etmek, şiddetsiz iletişim diliyle konuştuğumda etkili iletişim kurabilmek hem çok keyif verdi hem de mutluluğuma kocaman bir alan açtı. Arkadaşlarım, "ne kadar güzel hayır diyorsunuz hem kimse kırılmıyor hem de ortak bir noktada buluşuluyor" dediklerinde kendimle gurur duyuyorum. Her gün yeni bir şeyler öğrenmek için gayret ediyorum.  Şiddetsiz iletişimle beni tanıştıran sevgili kolaylaştırıcılarım Ayşenur Hocama ve Fatoş Hocama çok teşekkür ediyorum.   İyi ki tanıdım sizleri, iyi tanıştım şiddetsiz iletişimle. Daha yaşanabilir bir dünyada sevgi dilinin hâkim olacağına yürekten inanıyorum.

 

Pelin D./Bankacı

Hayatımın akışında doğru yolda olduğumu. Bende eksik olan şeyin; kendimi dinlemek ve ihtiyaçlarımı doğru    duygularla belirlemek olduğunu anladım. Gerçek duygularımın ne olduğunun farkına vardım. Asıl ihtiyaçlarımın, korkularımın kendime açıklayamadığım, üstünü kapattıklarımın ne olduğunu gördüm. Tanımadığım insanlarla duygudaş oluşumuzu, hepimizin farklı hayata tutunuş şekli olduğunu deneyimledim. Her hikâyeden çok pay çıkardım. Bu hayat yolculuğumda paylaşmanın ve dinlemenin insanın ruhunu nasıl şifalandırdığını yaşadım. Hayata es vermek diye bir tabir vardır. Bu 4 haftada bitmesini istemediğim bir es verdim. Çok teşekkür ediyorum.

 

Güldeniz Öz/Profesyonel Koç

İlk defa katıldığım için merak, heyecanlıydım. Bununla birlikte kendimle ve karşımdaki ile daha derin nasıl bağlantı kurabilirim niyeti ile katılmıştım. Cebimde sakinlik, empatinin değerini daha iyi anlama, tamamlanma hissi ve kendime alan açıldığında, kendimi daha özgür ifade edebilmenin cesareti ve rahatlığı ile ayrılıyorum. En çok da sadelik, sakinlik ve huzur ile. Bundan sonra kendi zihin valizimi bir kenara bırakıp, karşımdakini can kulağıyla dinleyerek ihtiyacını daha fazla anlamaya çalışacağım.

 

 

Hamdi Kaptanoğlu/Orman Mühendisi

Berber aynalarını bilir misiniz? Enseyi gösterir. Kelinizi bide. Öğretici, sorgulatıcı ve keyifli idi.

 

Gülseren Gamlıbaş/Bankacı

Beş yıldır sahip olmadığım bir hayal edindirdi bana.

 

Gamze Nemutlu/Fizyoterapist

Şiddetsiz iletişim ve Sevgi dilini öğrenmeye ve hayatımda uygulamaya çalışıyorum. Karşımdaki insanı

yargılamadan can kulağı ile dinlemeyi, olaylara tepkimde kendimi analiz ederek bunu yapma sebebimin hangi ihtiyacımdan kaynaklanıyor olabileceğini bulmayı, gözlemde kalmayı ve duygularımı daha iyi bulup kendime daha şefkatli davranmayı, karşımdakine rica dilini kullanmayı öğrendim. Bence çok fazla şey öğrendim Ayşenur ve Fatoş harikalar.

 

Özlem Aydın Demirer/Bankacı

Kendi hayatımda ve bulunduğum çevrede bakış açımda farkındalık yarattı bana. Cesur olmak, risk almak insanları anlamak, dinlemek, bir arada olmak, bağ kurmak kendime dönmek bu olgulardaki bakış açıma pozitif etkisi oldu. Yeni yollar bulmak, değişime başlamak. Karşındakini anlamanın ve anlaşılmanın farklı bakış açıları kazanmak ve en önemlisi insana iyi gelen bir hal yarattığı bir eğitimdi. Almakta zorlandığım kararları alamam sebebim kendimim net bir şekilde farkındalığım oldu. Tekrar teşekkür ederim. Emeğiniz ve değerli vaktinizi ayırdığınız için Ayşenur ve Fatoş hocam.

Zehra Baytar/Öğretmen

İçime bir yolculuk yaptım. Hissedip de dile dökemediğim ne varsa pencere gibi önümde açıldı. Ömür denilen bu tren yolculuğunda ne çok görmeden yaşadık. Bir fotoğrafa bir hikaye sığdırdım. Bir müziğe hayatımı film şeridinden geçirdim. Ve bu ilk katılışımdı. Mutlaka diyorum

Emir Halil Postacı/Bankacı

Bu çember yolumu aydınlattı, yolda yürürken unutmaman gerekenleri hatırlattı, yolu birlikte yürümenin ne kadar önemli olduğunu, bunu yaparken kendimize ve çevremize sabrı, sevgiyi ve mutlu olabilmeyi aktardığımız da karşılaşacağımız her engelin aslında bir gelişim çemberi olacağını nakşetti.

Meryem Dimen/Ziraat Mühendisi

Şiddetsiz iletişim ile bir süredir ilgileniyorum bu derste en çok etkilendiğim konu hocaların konularla ilgili yazarlardan yada anonim olarak verdiği örneklerden çok etkilendim benimde iletişim halime çok destek oldu ve büyüme gelişmemede katkı sunduğunu düşünüyorum. Cebimde ihtiyaçlarıma yönelmenin ne kadar kıymetli olduğunu tekrardan fark etmek ve gelen konforsuz duyguların sebebine yoğunlaşmayı önemini anlamak var.

Didem Karadağ/ Öğretmen

Çoğu zaman hayatın olağan koşuşturmasından dolayı ne yaptığımızı ne dediğimizi ne anlattığımızı bilmiyoruz ancak yapılan bağlantı çemberi ile aynamı karşıma alıp kendimi görme tanıma fırsatı buldum. Bu kıymetli fırsat ile o koşturma anlarında bile daha özverili daha sağlıklı iletişimler kurulabileceğini öğrendim. Konuşmayı çok seven insanlar olarak bu bağlantı çemberi ile konuşma anının zevkine erişebilmek şiddetsiz iletişim ile tanışmak ve doğru empati yapabilmek eylemlerinin hazzını deneyimledim. Zamanı olan herkesin katılmasını kendini çözümlemesini tavsiye ederim 

Neslihan Kaplan/Bankacı

Ruhunuzun size ne söylemek istediğini öğrenmek istiyorsanız bu eğitime katılmalısınız.

​​Göksel Çuhadaroğlu/Bankacı

Şiddetsiz iletişim ısrarla tavsiye ederim. Bu eğitimde duygularınızı, ihtiyaçlarınızı, istek ve ricalarınızı öğrenebilirsiniz. Bu eğitimi ikinci kez alıyorum ve her defasında farklı yönlerini öğrendim. Teşekkürler.

Heybet Demirtaş

Kesinlikle katılmalısınız. Kendinize dair hiç bilmediğiniz, keşfetmediğiniz bir yolculuğa çıkıyorsunuz. Kendinizi, duygularınızı, ihtiyaçlarınızı anlayabiliyor onlarla gerçek bir iletişim çemberi oluşturuyorsunuz. Artık aynaya bakmadan da kendimizi fark edebiliyoruz. Farkındalık açısından çok iyi. Yıllar sonra kendimle tanıştım. Yeni bir bana tekrar merhaba.

Kevser Konuralp/Öğretmen

Her davranışın bir ihtiyaç sonucunda olduğunu unutmayacağım. İnsan ilişkilerinde ve yaşamda ihtiyaçlarımızın çok önemli olduğunu anladım, ayrıca olaylarda karşımızdaki insanların ihtiyaçlarını görmenin de benim üzerimde muhteşem bir iyileşme olduğunu fark ettim.

Nilgül Güler/Bankacı

Hayat çemberimi çizerken silgi kullanamam belki fakat doğru kalem kullanarak çemberimi güzelleştirebilirim. Ya dışındasındır çemberin yada içinde yer alacaksın... İlk defa böyle bir eğitime katıldım... Değişim ilk adımı atmakla başlıyor...  Tüm bildiğini unut...İletişimde anda kalarak ve önyargısız dinleme ile empati kurmuş oluyorsun... Kızgın kumlardan serin sulara atlamış gibiyim...Minnetlerimle...

Semiha Yılmaz/Bankacı

Değişime adım atmak fark etmek ve kendini değiştirmekle başlar. Bu etkinlik de her anı düşünülmüş, emek verilmiş dolu dolu, kendimizi, hayattan beklentilerimizi anlamaya dönük harika bir eğitimdi. Tekrar çok teşekkür ediyorum .

Sevgi Şimşek/Hemşire

Empatik dinlemenin tavsiye vermek, sempati kurmak, teselli etmek olmadığını öğrendim. Bu çemberlerde iletişimde doğru bildiğimiz yanlışları öğreniyoruz ve fark ediyoruz . Kendimle bağlantı kurmamı sağladı. Kendini anlamak, kendiyle bağlantı kurmak isteyen herkesin çemberlere katılmasını isterim.

Tuba Bilgiç/Öğretmen

Utanç duyguma yakından bakmak, utanç hissettiğimde hangi yöne doğru hareket ettiğimi belirlemek, bunun üzerinde düşünmek, bu noktalardaki ihtiyaçlarımı fark etmeye çalışmak ve sonucunda elde ettiğim bilgiler çok çarpıcı ve çok kıymetliydi.

 

Tuğba Altınöz

Muhakkak deneyimleyin, yeni bir dil öğreneceksiniz.

Yasemin Öztürk/Bankacı

Çemberde zaman nasıl geçiyor anlamıyorsunuz .Anlatılan konular o kadar çok size dokunuyor ki kendinizi çok rahat açıyor hiç tanımadığınız insanlara çok özelinizi rahatlıkla anlatabiliyorsunuz. En güzel kısmı da siz anlatırken karşınızdaki kişi sizi o kadar güzel dinliyor ki yorum yapmadan, tavsiye vermeden ,sessizce ...Yüksek odakla...Sorgulamalar sayesinde de kendinize içinize dönüp fark ediyorsunuz:. Kesinlikle tavsiye ederim.

Yeşim Kula/Psikolojik Danışman

İstememenin arkasındaki dinamikler çocukluğumdaki çeşitli bilyeler gibi cebimden etrafa saçıldılar, tek tek toplarken onları, yardım istemenin iyi olacağını düşündüm.

Zeynep Kıvrak

Çok faydalı ve eğlenceli, olumlu ve olumsuz yönlerimi gördüğüm çalışmalar var. Farklı insanlar tanımak güzel. Şiddetsiz eğitimi şiddetle tavsiye ederim.

bottom of page